Privacy & Cookies Policy

Privacy statement

Introductie

De Drachtster Schaak Club (de “Vereniging”) is de beheerder van de website dscdrachten.nl. In dit overzicht wordt aangegeven hoe de Vereniging persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is de Vereniging.

De Vereniging zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Vereniging houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke gegevens worden verzameld?

Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van de Vereniging worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.

Persoonsgegevens worden door de Vereniging verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan de Vereniging ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op het betreffende formulier van de Vereniging, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals e-mailadres en NAW-gegevens).

Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?

De Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• het uitoefenen van de doelstellingen van de Vereniging, inclusief maar niet beperkt tot
i. om contact met u te kunnen opnemen;
ii. om u informatie te sturen;
iii. het organiseren van schaakwedstrijden;
iv. het bijhouden van uitslagen en standen;
v. het faciliteren en bevorderen van deelname aan schaakwedstrijden.
• het bijhouden van een ledenadministratie;
• het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden;
• het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

Uw persoonsgegevens worden verstrekt dan wel gedeeld met de overkoepelende regionale bond en de landelijke bond (“KNSB”). Daarnaast verstrekt de Vereniging ten behoeve van de ratingverwerking wedstrijduitslagen aan de KNSB.

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van de Vereniging, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail die de Vereniging verstuurt.

Geen commercieel gebruik
De Vereniging zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. De Vereniging kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens
De Vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

De Vereniging neemt ten allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Verwijzingen naar andere websites

De website van de Vereniging kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van andere bedrijven bevatten. De Vereniging is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere bedrijven. De Vereniging raadt u aan om het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen.

De advertenties op de website van de Vereniging kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. De Vereniging is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies.

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.
Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.
U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan het secretariaat van de Vereniging. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.
U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wijzigingen van het privacybeleid

Het bestuur van de Vereniging behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid statement te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

Contact

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de secretaris van de Vereniging.

Download bestanden

Geen_afbeelding_beschikbaar

Privacy statement (mei 2018)

Privacy statement
(mei 2018)

Geen_afbeelding_beschikbaar

Cookie decleration (augustus 2019)

Cookie decleration
(augustus 2019)

Cookie declaration

Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Wij vinden het belangrijk dat je zelf controle hebt over jouw online privacy. Daarom willen we je graag zo compleet mogelijk informeren over welke cookies we gebruiken en voor welke doeleinden.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. En soms kan ook een andere website de cookie lezen en er informatie in opslaan.

Sommige cookies zijn noodzakelijk. Omdat de website het anders niet doet. Er zijn ook cookies die handig zijn voor de bezoeker. Bijvoorbeeld omdat hij onthoudt in welke taal u de website wilt lezen. Maar veel cookies worden gebruikt om bij te houden wat u op internet doet. Bijvoorbeeld naar welke pagina’s u hebt gekeken.

Welke cookies zijn er?

We maken onderscheid in functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven op de website wanneer je dat wenst. Naast functionele cookies plaatsen we ook standaard analytische cookies. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. Pas wanneer je akkoord gaat met het plaatsen van cookies, plaatsen we ook een aantal andere niet-functionele cookies. Deze hebben allemaal verschillende doeleinden, maar stellen ons in staat om extra onderdelen en diensten aan te bieden op de website. Zo gebruiken we cookies om social media buttons te tonen en om YouTube filmpjes aan te bieden. In de lijst hieronder kun je precies welke cookies deze website gebruikt.

Cookie audit

Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 31-07-2019 door Cookiebot:

 

Noodzakelijk (4)

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
__cfduid statcounter.com chess.com Gebruikt door het inhoudsnetwerk, Cloudflare, om vertrouwd webverkeer te identificeren. 1 jaar HTTP Cookie
__cf_bm chess.com Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website om juiste rapporten over het gebruik van de website te maken. 1 dag HTTP Cookie
firebase:host:#.firebaseio.com dscdrachten.nl In afwachting Persistent HTML Local Storage
firebase:previous_websocket_failure dscdrachten.nl In afwachting Persistent HTML Local Storage

 

Voorkeurscookies (2)

Voorkeurscookies zorgen dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op hoe de website eruit ziet. Denk aan de taal van je voorkeur of de regio waar je woont.

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
CookieConsent dscdrachten.nl Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein 1 jaar HTTP Cookie
mijnverbinding dscdrachten.nl Slaat het tijdstip van het laatste bezoek aan de seniorenpagina op, hierdoor kan de webpagina aangeven wanneer er een nieuwe indeling, uitslag of ranglijst is verschenen 1 jaar HTTP Cookie
 

 

Statistieken (9)

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
JSESSIONID Reakt.nl Houdt gebruikersstatussen over paginabezoeken bij. Session HTTP Cookie
statcounter_bounce dscdrachten.nl Bepaalt of een bezoeker de website meteen verlaat – deze informatie wordt gebruikt voor interne statistieken en analyses door de beheerder van de website. Session HTML Local Storage
statcounter_session dscdrachten.nl Verzamelt statistieken over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina’s zijn gelezen. Session HTML Local Storage
sc_is_visitor_unique dscdrachten.nl Deze cookie wordt gebruikt om bij te houden hoe vaak een website door verschillende bezoekers wordt bezocht – dit wordt gedaan door de bezoeker een willekeurige ID toe te wijzen, zodat dezelfde bezoeker niet twee keer wordt geteld. 2 jaar HTTP Cookie
collect google-analytics.com Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen. Session Pixel Tracker
is_unique statcounter.com Deze cookie wordt gebruikt om de frequentie van bezoeken te identificeren en vast te stellen hoe lang een bezoeker op de website blijft. 5 jaar HTTP Cookie
is_visitor_unique statcounter.com Deze cookie wordt gebruikt om bij te houden hoe vaak een website door verschillende bezoekers wordt bezocht – dit wordt gedaan door de bezoeker een willekeurige ID toe te wijzen, zodat dezelfde bezoeker niet twee keer wordt geteld. 2 jaar HTTP Cookie
r/collect doubleclick.net Deze cookie wordt gebruikt om gegevens over het apparaat en het gedrag van de gebruiker naar Google Analytics te zenden. De cookie volgt de gebruiker op verschillende apparaten en marketingkanalen. Session Pixel Tracker
sc_medium_source dscdrachten.nl Bepaalt hoe de bezoeker de website heeft benaderd – Deze informatie wordt gebruikt door de websitebeheerder om de efficiëntie van hun marketinginspanningen te bepalen. Persistent HTML Local Storage

 

Third party (9)

Deze cookies hebben allemaal verschillende doeleinden, maar stellen ons in staat om extra onderdelen en diensten aan te bieden op de website. Zo gebruiken we cookies om social media buttons te tonen, YouTube filmpjes aan te bieden.

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
yt-remote-device-id youtube-nocookie.com Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-connected-devices youtube-nocookie.com Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-session-app youtube-nocookie.com Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Session HTML Local Storage
yt-remote-cast-installed youtube-nocookie.com Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-name youtube-nocookie.com Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Session HTML Local Storage
yt-remote-fast-check-period youtube-nocookie.com Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Session HTML Local Storage
_ga chess-db.com shredderchess.com Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar HTTP Cookie
_gid chess-db.com shredderchess.com Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag HTTP Cookie
_gat chess-db.com shredderchess.com Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen 1 dag HTTP Cookie

Cookies blokkeren en verwijderen

Wil je cookies van onze website niet geplaatst hebben, dan kun je daarvoor kiezen in de cookiemelding die je te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website. Heb je onze cookies eerder geaccepteerd, dan kun je hieronder je toestemming wijzigen of intrekken.

Je kunt er ook voor kiezen om via je browser het plaatsen van cookies te blokkeren. Blokkeer je alle cookies, dan zouden websites minder goed kunnen werken. Het is beter om alleen de ongewenste cookies selectief uit te schakelen. Dit kun je doen in je browser bij de instellingen. Hiermee blokkeer je ook meteen de cookies van andere websites die je bezoekt.

Voor meer uitleg hierover lees je op de website van de consumentenbond

In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

Download bestanden

Geen_afbeelding_beschikbaar

Cookie decleration (augustus 2019)

Cookie decleration
(augustus 2019)

Geen_afbeelding_beschikbaar

Privacy statement (mei 2018)

Privacy statement
(mei 2018)